fabule scurte

15 fabule scurte și morala lor

Fabula este o scurtă povestire cu tâlc, în versuri sau în proză, în care sunt criticate defecte, deprinderi și mentalități omenești, cu scopul de a fi corectate. Pentru a aduce în vederea cititorului metehnele pe care își propune a le îndrepta, autorul fabulei personifică plante, animale sau lucruri, dându-le glas și transformându-le în personaje. Din …