6 - 12 ani

Școli private creștine mai puțin cunoscute

Școlile private creștine urmează programa școlară obișnuită, oferită de Ministerul Educației. Numărul orelor de religie nu diferă de cel din școlile de stat, nu sunt școli cu specific teologic, însă atmosfera generală, formarea profesorilor și principiile în educație aduc acea notă distinctivă, a calității, bazată pe fundamentul credinței ortodoxe.

Istoric vorbind, primele școli au fost înființate în cadrul Bisericii. Prin tradiție, românii au înălțat școli în preajma acestora, iar primii dascăli care s-au implicat în educația copiilor au fost oamenii Bisericii. FAMILIA, ȘCOALA și BISERICA se întâlnesc în aceste școli private, pentru a întâmpina nevoile familiei și ale generațiilor societății de azi.

Pentru mine, ca mamă și profesor, e clar: știu că voi găsi în aceste instituții seriozitatea și responsabilitatea omului cu frică de Dumnezeu, implicarea și dragostea creștinului care tinde spre sfințenie, atmosfera prielnică învățării și a formării sufletești pozitive, climatul blând, dar ferm, îndrumarea celor mici către valorile profunde, care le vor fi sprijin în devenirea lor ca adulți, precum și în drumul profesional. Despre alegerea unei școli private vs. una de stat am scris aici

Toate instituțiile prezentate se laudă cu promovare la examenele naționale de 100%, cu rezultate deosebite obținute la final de ciclu sau olimpiade, cu diverse premii sau distincții. Ele prezintă acel mediu sigur, profesionist, în care știi că elevii sunt educați la nivelul ideal, din toate punctele de vedere.

Chiar pentru părinții și copiii de altă religie, ce au dorința de păstrare a valorilor familiei și pe cele morale, umane, consider că aceste școli sunt varianta cea mai potrivită.

Școli private creștine din București


1) Liceul teoretic ”Sfinții Trei Ierarhi”


Liceul teoretic ”Sfinții Trei Ierarhi” și-a deschis prima oară porțile în anul 2009, ca școală gimnazială, iar în prezent desfășoară activitatea pentru elevi de ciclu primar, gimnazial și liceal, având două sedii în capitală:

a. Sediul Eroilor
Luni-Vineri 8:00 -18:00
Adresă: Str. Virgiliu nr. 40, Sectorul 1, Bucureşti
Email: secretariat@sgsti.ro
Telefon: 021 637.07.33
Mobil: 0763 688448 

a. Sediul Muncii
Luni-Vineri 8:00-18:00
Adresă: Bd. Basarabia nr. 2, Sector 2, București
Email: secretariat_piata_muncii@sgsti.ro
Telefon: 021 637.07.33
Mobil: 0745 541002

De ce această școală?

Conducerea și întreg colectivul de profesori își propun să ajute la formarea complexă a copilului, nu doar din punct de vedere educațional-informațional, în prezent, ci și din punct de vedere spiritual-profesional, pentru viitor.

Așa cum aflăm din descrierea de pe site-ul instituției (www.ltsti.ro), ”Profesorii şcolii noastre îsi câştigă respectul elevilor prin prestanţa lor morală şi intelectuală. Ei îndrumă şi îi călăuzesc pe elevi cu dragoste, cu respect şi cu răbdare.

Cea mai importantă componentă a relaţiei profesor-elev este exemplul personal. Acesta intervine nu numai în prestanţa profesională, ci si în modul de relaţionare inter-umana, în dragostea de Dumnezeu si de aproape si în atitudinea de viaţă.
Comunicarea profesor-elev este una continuă şi vizează evoluţia completă a elevului, atât pe plan cognitiv, cât şi pe plan spiritual.”

Cursurile  opționale din oferta lor:

 • My First English Steps – cls. I
 • My English Steps – cls. a II-a
 • Prietenul meu, Mate – cls. a III-a
 • Învățăm metoda figurativă – cls. a IV-a
 • Teatru școlar – cls. a IV-a
 • Matematică distractivă; Muzică bizantină; Informatică – cls. a V-a
 • Reușim împreună la matematică; Muzică bizantină ; Informatică – cls a VI-a
 • Geometria între joc și nota 10; Muzică bizantină – cls. a VII-a
 • Algoritmi în redactarea de texte; Complemente de geometrie – cls. a VIII-a

Activităţile extra-curriculare:

   Întrucât educaţia copiilor nu se încheie odată cu sunetul de ieşire al clopoţelului, oferim elevilor o serie de activităţi înainte/după orele de curs, precum și în timpul lor liber:

  1. Activităţile menite să sprijine procesul de învăţare:
Ore de pregătire suplimentară pentru elevi(programe de pregătire pentru olimpiade şi concursuri, programe de remediere şcolară, programe de pregătire pentru Evaluarea Naţională)
Efectuarea lecţiilor cu elevii şi corectarea caietelor de teme împreună cu ei

  2. Activităţi extracurriculare:

 • Ateliere de lucru (pictură, modelaj în lut, confecționarea  de marțișoare, experimente științifice etc)
 • Diverse activități în colaborare cu biblioteca
 • Vizionarea unor piese de teatru şi filme pentru copii
 • Vizite la muzee (Muzeul Militar Național, Muzeul Național de Istorie a României, Muzeul Satului, Muzeul Național de Artă etc), la institute (astronomic) şi instituţii
 • Excursii cu scop educativ în natură sau în localităţi cu importanţă istorică şi culturală
 • Organizarea de serbări și festivități (1 decembrie, Crăciunul – Nașterea Domnului, praznicul Sfinților Trei Ierarhi – 30 ianuarie, sfârșitul anului școlar etc)
 • Pelerinaje şi Școala de vară (Gura Caliței – jud. Vrancea)

  3. Activităţi socio-educative:

 • Acţiuni anti-fumat, anti-violență, anti-drog
 • Activitati de pregatire în fața calamitatilor (cutremur, incendii)
 • Activitati de educare cu privire la acordarea primului-ajutor
 • Vizite la orfelinate, cămine de bătrâni şi la spitale de copii
 • (preluare de pe site)


Contribuțiile pentru programul standard (curriculum national) sunt următoarele:

1 elev înscris  –  13.200 lei/an
2 elevi înscriși – 23.760 lei/an
3 elevi înscriși – 33.000 lei/an
4 elevi înscriși – 40.920 lei/an

2) Școala Gimnazială ”Copil dorit”

Asociaţia Copil Dorit a fost înființată în anul 2007, la iniţiativa Pr. Tudor Peiu, alături de alți membri ai Bisericii Sfânta Treime și Sfinții Martiri Brâncoveni de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București. Din 2008 s-au desfășurat activități specifice învățământului preșcolar, iar din 2011 instituția a primit aprobare pentru a funcționa și ca școală primară și gimnazială. Se desfășoară, de asemenea, și program tip after-school.

De ce această școală?

 • Pentru că obiectivele de mai jos, specificate de echipa managerială, chiar se împlinesc 100%:
 • Pentru că ne interesează cu adevărat ce se întâmplă cu copiii care ne sunt încredinţaţi pentru a-i instrui şi educa.
 • Pentru că suntem atenţi la fond, nu la formă.
 • Pentru că ne străduim să îndepărtăm din demersul educativ tot ce nu este în beneficiul real al copilului şi al părinţilor acestuia.
 •  Pentru că urmărim cu atenţie parcursul şcolar al copilului şi evaluăm pentru a îmbunătăţi, nu pentru a pedepsi sau pentru a recompensa.
 •  Pentru că nu avem scopuri individualiste şi suntem conştienţi de valoarea misionară a profesiei didactice.
 •  Pentru că valorile pe care le promovăm sunt valorile tradiţionale ale culturii şi civilizaţiei româneşti, ale familiei şi ale unei vieţi normale, morale şi echilibrate.
 •  Pentru că învăţăm şi susţinem copiii să manifeste libertate în gândire şi în comportament, dar nu libertinaj.
 •  Pentru că ne îngrijim cu atenţie de siguranţa, sănătatea şi comportamentul copiilor din Şcoala noastră.
 •  Pentru că selectăm cu responsabilitate personalul didactic şi administrativ al Şcolii, folosind criterii precum probitate morală, vocaţie pedagogică, experienţă didactică deosebită.
 •  Pentru că respectăm părinţii şi ne dorim o comunicare vie şi folositoare cu aceştia.

Sediul se află pe Șos. Viilor nr. 33, în sectorul 5 al capitalei.
Date de contact:  www.copildorit.ro

  tel: 0736 820 068 – Secretariat
       021 250 40 58 – Secretariat

Cursuri opţionale:

  • Modulul de tradiţii şi meşteşuguri, susţinut de profesorul pentru învăţământul primar, asistat de profesorul de arte plastice.

  • Curs de limba greacă – 2 şedinţe săptămânal.

  • Acordăm o atenţie deosebită educării şi sensibilizării elevilor prin muzică, de aceea această disciplină va fi susţinută de un profesor de muzică.

  • Curs de limba engleză – extracurricular; 2 şedinţe săptămânal; suport de curs – manuale Oxford, Cambridge.

Taxa de școlarizare nu este actualizată pe site, însă merită sunat la secretariat. Ceea ce știu este că oferta lor este foarte bună și din punct de vedere financiar.

3) Liceul pedagogic ortodox ”Anastasia Popescu”

Instituția a debutat mai întâi ca grădiniță, sub denumirea Arc-en-Ciel, 2 ani mai târziu, adică în 1996, devenind și școală. În prezent instituția oferă și studii liceale pedagogice, cu specific ortodox.

Există mai multe sedii în București:

Sector 2
Clase gimnaziale și liceale
Str. Traian Nr. 160

Clase primare
Str. Zborului Nr. 7-9

Sector 1
Clase primare
Bd. Ficusului Nr. 38A, București
Date de contact:
www.anastasiapopescu.ro
(+4) 021 252 4665
(+4) 0725 519 386
(+4) 0722 805 777
(+4) 0723 224 247

De ce această școală?

Curriculum-ul național este îmbogățit cu studierea celor trei limbi străine – engleza, franceza, germana, precum și cu atelierele și cluburile demarate încă din grădiniță: arte plastice, muzica instrumentala si corala, teatru, jurnalism, atletism, dans sportiv, Karate, programul Mind Lab.

Elevii isi pregatesc temele in scoala, sub forma unor ore de consolidare, fiind indrumati de invatatoarele si profesorii fiecarei clase.

Datorită metodelor inovative în educaţie şi rezultatelor deosebit de bune obţinute de unitatea de învățământ aflată sub egida sa, Fundaţia Preasfânta Fecioară Maria a primit, în anul 2000, certificatul de instituţie asociată UNESCO.

Activități opționale:

 • Dans sportiv – 25 RON / ședința (2- 3 ședinte / săptămână)
 • coordonator: Marius Dobre, profesor de dans
 • Karate – 25 RON / ședința (2 ședinte / săptămână)
 • coordonator: sensei Mihai Zarnescu
 • Scrimă – 25 RON /  ședința (o ședintă / săptămână)
 • Mind Lab – 30 RON / ședința (o sedință / săptămână)
 • coordonator: Ana Gheorghiu, formator Mind Lab
 • Modelaj-Pictură – 25 RON / ședința (o sedință / săptămână)
 • coordonator: prof. Maria- Roxana Cioata-Olteanu, artist plastic
 • Pian (curs individual) – 55 RON / ședința
 • Vioară (curs individual) – 55 RON / ședința
 • Chitară (curs individual) – 100 RON / ședința

Contribuții valabile pentru anul școlar 2019 – 2020

Clasa Pregătitoare
3200 EUR/an școlar (1 septembrie – 30 iunie)
nivel de studiu disponibil doar pentru copiii absolvenți ai Grădinițelor „Arc-en-Ciel”
Clasele I – IV
3500 EUR/an scolar pentru elevii proveniti din Gradinitele „Arc-en-Ciel”
4500 EUR/an scolar pentru elevii inscrisi din clasa I sau ulterior
Clasele V – VIII
3950 EUR/an scolar pentru elevii proveniti din Gradinitele „Arc-en-Ciel”
5000 EUR/an scolar pentru elevii inscrisi din clasa a V-a sau ulterior
Masa de pranz: 20 RON/zi
(preluare de pe site)

Școli private creștine din alte orașe

Iași

Școala Varlaam Mitropolitul

Această școală a fost înființată de însuși Mitropolitul Moldovei și a Bucovinei, având fondatori și sfătuitori de cea mai înaltă calitate. Învățământul primar a fost acreditat din anul 2016, pe când cel preșcolar exista încă din 2010.

Sursa foto : www.basilica.ro

De ce această școală?

Bazându-se pe valorile credinței, iubirii, discernământului și a responsabilității, instituția se remarcă printr-o viziune vie, inspirațională, ce tinde către măreția omului. Dincolo de cuvinte, cunosc părinți cu totul impresionați de educația desfășurată acolo, care mutându-se din capitala Moldovei, încă plâng formarea de acolo, pe care și-ar dori-o mai departe pentru copii. ”Varlaam Mitropolitul” e cu adevărat o oază de liniște, înțelepciune și bucurie atât pentru copii, cât și pentru părinții care o aleg.

Abordarea lor este holistică, așa cum ar trebui să fie în orice cadru educațional: ”Credem într-o educație personalizată, care dezvoltă atât dimensiunea cognitivă (IQ), cât și pe cea emoțională (EQ), având mereu în centru dimensiunea spirituală (SQ), esențială în împlinirea vieții noastre. Îi inspirăm pe copii să-și descopere și să-și cultive măreția.”


Sediul școlii primare, gimnaziale și liceale:

Str. Lascăr Catargi nr. 33, Iași
Date de contact:
www.scoalavarlaam.ro
0721982573
0739676406
secretariat@scoalavarlaam.ro

Taxa de școlarizare anuală pentru perioada 01 Septembrie 2019 – 31 August 2020 este:

a). 15.600 lei pentru programul 8.00 – 15.50;
b). 18.000 lei pentru programul 8.00 – 16.50.


Beneficiile oferite:

 • utilizarea tuturor dotărilor şcolii;
 • manuale;
 • opţionale care se desfășoară până în ora 15:50;
 • mic dejun (doar la clasa pregătitoare), masa de prânz, fruct, gustarea de după-amiază;
 • 21 de copii într-o clasă, pentru maximizarea procesului de învățare;
 • Școala Părinților – Ateliere de dezvoltare pentru părinții din fiecare clasă;
 • cluburi (un club/ zi) care se desfășoară în intervalul 16:00 – 16:50.

Taxa NU include:

 • Uniforma şcolară;
 • Alte materiale suplimentare.
 • Taxa de înscriere pentru clasa pregătitoare:
 • 300 lei taxa de înscriere și selecție a aplicației;
 • 450 lei avans la taxa de școlarizare anuală.

Constanța

Școala Sfinții Martiri Brâncoveni

De ce această școală?

Așa cum explicam și eu în articolul despre școala societății de azi, viziunea lor relevă un adevăr important, în jurul căruia clădesc educația:  ”În familie se pune temelia educaţiei. Aceasta începe înainte de zămislirea copilului, prin pregătirea duhovnicească şi biologică a părinţilor, continuă prin protejarea pruncului în timpul sarcinii şi se prelungeşte până aproape de maturitate. Fiecare nivel educativ se sprijină de cele anterioare.”

Specificul Şcolii noastre între alte şcoli private este dat de perspectiva generală a pedagogiei creştin-ortodoxe asupra educaţiei, precum şi de valorificarea tradiţiilor culturale româneşti în conţinuturile învăţământului. Considerăm că o educaţie de calitate nu poate face abstracţie de dimensiunile sufleteşti profunde. Acest specific se va materializa într-o susţinută activitate educaţională, care va însoţi firesc demersul instructiv, având ca scop formarea caracterelor copiilor.” (preluare de pe site)

Ei acordă o atenție deosebită activităţilor practice şi dobândiri virtuţilor. ”Pentru aceasta, cadrele didactice trebuie să cunoască echilibrul virtuţilor:
Îngăduinţa şi  răbdarea se echilibrează cu combativitatea.
Încrederea în oameni şi sinceritatea se echilibrează cu discernământul.
Curajul se echilibrează cu prudenţa.
Smerita cugetare se echilibrează cu demnitatea.
Bunătatea se echilibrează cu corectitudinea.
Blândeţea se echilibrează cu fermitatea şi eroismul.
Mila se echilibrează cu tăria sufletească.
Nădejdea în ajutorul lui Dumnezeu se echilibrează cu hărnicia şi spiritul de jertfă.”

Plusuri: oferirea hranei bio, din fermă proprie.

Sediu:

Bd. 1 Mai, nr. 44, etaj 2
(în incinta Gr. Sc. C.A. Rosetti) Constanța

Date de contact:
www.scoalabrancoveneasca.ro
Secretariat: 0241 699 149, 0751 020 088, 0787 636 871
E-mail: scoala_brancoveneasca@yahoo.com
Există mai multe variante de program: scurt, mediu și chiar până la 17:30, ce include efectuarea temelor și opționale.
Opționale:
Limba engleză, 3 ore pe săptămână;
Limba germană;
MINI-ACADEMIA BRÂNCOVENEASCĂ DE ARTE: Muzică și cor, Cercul ”Micii pictori”, Educația pentru viață, pian, chitară, teatru de păpuși, atelier de creație

Concluzie

În concluzie, vă sfătuiesc să analizați bine ceea ce doriți pentru copiii dvs., iar dacă o astfel de școală privată creștină nu vă este la îndemână, nu deznădăjduiți! Cu implicarea dvs. și bunăvoința oamenilor dăruiți, parcursul școlar poate fi unul pozitiv și în sistemul de stat. Dacă însă puteți face această alegere, nu ezitați să alegeți calitatea și nivelul înalt de construire a personalității, prin valorile de veacuri ale poporului român.

Dacă îți iubești copilul, arată-i prin educația pe care i-o dai” (Sf. Ioan Gură de Aur)

Legat de alegerea școlii și de ceea ce consider că  e important pentru elevii de azi, am scris:

Școala astăzi – încotro? Perspectiva unei învățătoare

Irina Pache

Mă numesc Irina Pache și sunt profesor pentru învățământul primar și preșcolar. Mi-am dorit să pot schimba ceva în bine, în învățământul românesc, așa că la 22 de ani am devenit învățătoare, promovând examenul de titularizare cu nota 10, în București. Am crescut timp de 4 ani o generație minunată de elevi, în sistemul de stat, apoi alți 2 ani o clasă din învățământul particular.

În anul 2017 am devenit mămică, un vis împlinit și o mare binecuvântare! De atunci au mai venit în viața noastră încă doi copii, așa încât nu m-am mai întors în sistemul de învățământ, ci în prezent mă ocup de creșterea lor, acasă. În același timp încerc să mă implic în continuare în diverse proiecte educaționale, să scriu și să mă dezvolt pe mai multe planuri.

Educația copiilor rămâne pasiunea mea principală, domeniul în care simt că mă regăsesc și pot fi de folos. Pun foarte mare accent pe cucerirea elevilor pentru învățare și pe dezvoltarea lor complexă, ca suflete unice și minunate. Consider că scopul nostru, ca părinți și profesori, este de a crește copii fericiți și bogați în interior, nu doar copii cu rezultate bune!

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns